Geachte gast,

Op 4 november 2014 heeft Ocean Blue Latin America BV te Almere financieel onvermogen bij SGR aangemeld. Ocean Blue Latin America handelt ook onder de naam Fly Brazil. Informatie voor klanten die al in Brazilië zijn volgt zo spoedig mogelijk. Consumenten die rechtstreeks bij Fly Brazil een reis onder de SGR-garantieregeling hebben geboekt en niet meer op reis gaan ontvangen binnenkort een bericht met instructies hoe zij reeds vooruitbetaalde reissommen van SGR terugbetaald kunnen krijgen.

Zij kunnen ook vooruitlopend op dit bericht op de pagina Schade claimen op deze site http://www.sgr.nl/schade-claimen een "Schadeformulier consument" downloaden en uitprinten. Het schadeformulier kan in de plaats van ons bericht worden ingevuld en ondertekend, en samen met de boekingsbevestiging en betaalbewijzen aan SGR worden gezonden. De adresgegevens staan op het schadeformulier vermeld. Consumenten die via een reisbureau hebben geboekt kunnen bij dat reisbureau terecht voor meer informatie en hulp bij het indienen van een claim. In alle gevallen geldt dat wij u dringend adviseren geen betalingen meer aan Ocean Blue Latin America BV te doen voor nog niet aangevangen reizen, ook niet op uitdrukkelijk verzoek van een eventueel aangestelde curator. Betalingen gedaan na 4 november 2014 worden niet meer door SGR gegarandeerd.


Dear guest,

On November 4, 2014, Ocean Blue Latin America BV in Almere has filled for financial insolvency with SGR. Ocean Blue Latin America also trades under the name Fly Brazil  Customer information for people that are already in Brazil will follow as soon as possible. Customers, who have booked directly with Fly Brazil under the SGR-guarantee funds and will not be travelling soon, will receive a message with instructions on how they can get already paid fares back from SGR.

Clients can can also anticipating this message on the page http://www.sgr.nl/schade-claimen claiming damages on this site "Schadeformulier consument" download and print this. The claim form can be filled in the location of our message and signed, together with the booking confirmation and proof of payment to be sent to SGR. The address is listed on the claim formular. Consumers who have booked through a travel agent have to contact them for more information on filing a claim.  In all cases, we strongly advise you to do no more payments to Ocean Blue Latin America BV. Payments made after November 4, 2014 are no longer guaranteed by SGR.